Ada Ibu yang Hebat di Balik Sosok yang Hebat

Balasan surat ibunda Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyuratinya dari balik bilik penjara yang menyampaikan permohonan maaf disebabkan jauhnya beliau dari sang ibu serta waktu yang lama beliau tinggal di kota Mesir:“Anakku yang tercinta, yang kuridhai Ahmad bin Taimiyah; wa ‘alaika assalam warahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh wa ridhwanuh. Sesungguhnya, demi Allah untuk yang

Continue Reading